Информация за нас

0 Comments

Дени Трейд Варна е официален представител на фирма Микроинвест EООД. Участваме активно във внедряването и в последващата поддръжка на софтуерните продукти. Имаме внедрени системи за разносна търговия, както и системи за on-line връзка на отдалечени обекти.  Предлагаме цялостни бизнес решения, както и дистанционна инсталация и поддръжка. Дени Трейд Варна е сертифицирана за внедряване на системи за търговски обекти, ресторанти, магазини и складове. 

Leave a Reply